4323FKxx-xx (Copy)

BÌNH CẦU 2 CỔ, ĐÁY TRÒN IWAKI-JAPAN

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

1 4323FK100-19 Bình cầu đáy tròn 2 cổ, nhám bên 14/23, nhám giữa 19/26, 100 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
2 4323FK200-29 Bình cầu đáy tròn 2 cổ, nhám bên 24/29, nhám giữa 29/32, 200 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
3 4323FK300-29 Bình cầu đáy tròn 2 cổ, nhám bên 24/29, nhám giữa 29/32, 300 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
4 4323FK500-29 Bình cầu đáy tròn 2 cổ, nhám bên 24/29, nhám giữa 29/32, 500 ml Iwaki-Japan Cái 0 Đặt hàng
5 4323FK1000-34 Bình cầu đáy tròn 2 cổ, nhám bên 24/29, nhám giữa 34/35, 1000 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “BÌNH CẦU 2 CỔ, ĐÁY TRÒN IWAKI-JAPAN”