4965FKxxx-xx (Copy)

BÌNH CẦU 3 CỔ, ĐÁY TRÒN, IWAKI-JAPAN

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

1 4965FK100-19 Bình cầu đáy tròn 3 cổ, nhám 2 bên 14/23, nhám giữa 19/26, 100 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
2 4965FK200-29 Bình cầu đáy tròn 3 cổ, nhám 2 bên 24/29, nhám giữa 29/32, 200 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
3 4965FK300-29 Bình cầu đáy tròn 3 cổ, nhám 2 bên 24/29, nhám giữa 29/32, 300 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
4 4965FK500-29 Bình cầu đáy tròn 3 cổ, nhám 2 bên 24/29, nhám giữa 29/32, 500 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
5 4965FK1000-34 Bình cầu đáy tròn 3 cổ, nhám 2 bên 24/29, nhám giữa 34/35, 1000 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “BÌNH CẦU 3 CỔ, ĐÁY TRÒN, IWAKI-JAPAN”