4061FKxx (2) (Copy)

BÌNH CẦU ĐÁY BẰNG, CỔ NHÁM, IWAKI-JAPAN

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

1 4061FK100-19 Bình cầu đáy bằng 100 ml, nhám 19/26 Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
2 4061FK200-29 Bình cầu đáy bằng 200ml, nhám 29/32 Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
3 4061FK250-29 Bình cầu đáy bằng 250ml, nhám 29/32 Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
4 4061FK300-29 Bình cầu đáy bằng 300ml, nhám 29/32 Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
5 4061FK500-29 Bình cầu đáy bằng 500ml, nhám 29/32 Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
6 4061FK1000-29 Bình cầu đáy bằng 1000ml, nhám 29/32 Iwaki-Japan Cái Đặt hàng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “BÌNH CẦU ĐÁY BẰNG, CỔ NHÁM, IWAKI-JAPAN”