4282FKxx (Copy)

BÌNH CẦU ĐÁY TRÒN, CỔ TRƠN, IWAKI-JAPAN

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

1 4282FK50 Bình cầu đáy tròn, cổ 25 mm, 50 ml Iwaki-Japan Cái
2 4282FK100 Bình cầu đáy tròn, cổ 25 mm, 100 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
3 4282FK200 Bình cầu đáy tròn, cổ 34 mm, 200 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
4 4282FK300 Bình cầu đáy tròn, cổ 34 mm, 300 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
5 4282FK500 Bình cầu đáy tròn, cổ 34 mm, 500 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
6 4282FK1000 Bình cầu đáy tròn, cổ 40 mm, 1000 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “BÌNH CẦU ĐÁY TRÒN, CỔ TRƠN, IWAKI-JAPAN”