4061FKxx (Copy)

BÌNH CẦU ĐÁY TRÒN NHÁM, IWAKI-NHẬT

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

1 4320FK100-19 Bình cầu đáy tròn, cổ nhám 19/26, 100 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
2 4320FK200-29 Bình cầu đáy tròn, cổ nhám 29/32, 200 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
3 4320FK250-29 Bình cầu đáy tròn, cổ nhám 29/32, 250 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
4 4320FK300-29 Bình cầu đáy tròn, cổ nhám 29/32, 300 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
5 4320FK500-29 Bình cầu đáy tròn, cổ nhám 29/32, 500 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
6 4320FK1000-34 Bình cầu đáy tròn, cổ nhám 34/35, 1000 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
7 4320FK2000-29 Bình cầu đáy tròn, cổ nhám 29/32, 2000 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
8 4320FK2000-34 Bình cầu đáy tròn, cổ nhám 34/35, 2000 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “BÌNH CẦU ĐÁY TRÒN NHÁM, IWAKI-NHẬT”