PICNO (Copy)

BÌNH ĐO TỶ TRỌNG KHÔNG NHIỆT KẾ, IWAKI-JAPAN

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

1 PICNO-M5-C Bình đo tỷ trọng không nhiệt kế, đã hiệu chuẩn 5 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
2 PICNO-M10-C Bình đo tỷ trọng không nhiệt kế, đã hiệu chuẩn 10 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
3 PICNO-M25-C Bình đo tỷ trọng không nhiệt kế, đã hiệu chuẩn 25 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
4 PICNO-M50-C Bình đo tỷ trọng không nhiệt kế, đã hiệu chuẩn 50 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
5 PICNO-M100-C Bình đo tỷ trọng không nhiệt kế, đã hiệu chuẩn 100 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “BÌNH ĐO TỶ TRỌNG KHÔNG NHIỆT KẾ, IWAKI-JAPAN”