Buổi đào tạo nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp từ chuyên gia Memmert, Đức

Ngày 18/4//2015, công ty đã tổ chức buổi đào tạo nhân viên kinh doanh thiết bị Memmert chuyên nghiệp. Đây là một trong những buổi đào tạo định kỳ của  công ty Memmert cho Nhà phân phối độc quyền khu vực miền Bắc – công ty Văn Minh,  nhằm nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng làm việc cho bộ phận nhân viên kinh doanh mới và củng cố thêm kiến thức, kỹ năng cho nhân viên cũ tại công ty. Cung cấp cho thị trường đội ngũ chuyên viên tư vấn và kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và luôn lấy chữ tín làm trọng.

Bà Andrea Weiss, chuyên gia cao cấp của Memmert đang triển khai đào tạo

Hoạt động bán hàng là công việc vô cùng quan trọng, kết quả của nó ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp. Chính vì vậy, tổ chức và lựa các khóa học đào tạo chất lượng cho đội ngũ kinh doanh là nhiệm vụ công ty luôn ưu tiên triển khai. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia trực tiếp đến từ Đức của hãng Memert, buổi đào tạo đã điễn ra thành công tốt đẹp với những kiến thức và kinh nghiệm quý báu được chia sẻ.

Đội ngũ nhân viên Văn Minh ăn trưa cùng chuyên viên Memmert