Hình thức thanh toán Văn Minh

Quý khách có thể thanh toán theo các hình thức sau đây:

* Tiền mặt :

* Chuyển Khoản:

– Thanh toán 100% trước khi giao hàng

– Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (bảo lãnh ngân hàng) theo yêu cầu của Quý Khách