4062FKxx (Copy)

BÌNH CẦU ĐÁY BẰNG, CỔ TRƠN, IWAKI-JAPAN

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

1 4062FK50 Bình cầu đáy bằng, cổ 25 mm, 50 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
2 4062FK100 Bình cầu đáy bằng, cổ 25 mm, 100 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
3 4062FK200 Bình cầu đáy bằng, cổ 34 mm, 200 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
4 4282FK250 Bình cầu đáy bằng, cổ 34 mm, 250 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
5 4062FK300 Bình cầu đáy bằng, cổ 34 mm, 300 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
6 4062FK500 Bình cầu đáy bằng, cổ 34 mm, 500 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
7 4062FK1000 Bình cầu đáy bằng, cổ 40 mm, 1000 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng
8 4062FK10000 Bình cầu đáy bằng, cổ …mm, 10000 ml Iwaki-Japan Cái Đặt hàng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “BÌNH CẦU ĐÁY BẰNG, CỔ TRƠN, IWAKI-JAPAN”